Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Warszawa, 2 czerwca 2016

W dniu 2 czerwca 2016 w siedzibie Uczelni odbyła się kolejna uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych najlepszym absolwentom roczników 2014/2015. W uroczystości wzięli udział absolwenci, ich promotorzy, Prezydent, JM Rektor, Prorektor oraz kierownicy wybranych jednostek organizacyjnych Uczelni. Kolegium Rektorskie reprezentował Pan Jan Sokalski – sekretarz Kolegium. Po części oficjalnej spotkanie było kontynuowane w formie dyskusji oraz rozmów na temat losów zawodowych absolwentów oraz ich planów na przyszłość. Nagradzanie najlepszych absolwentów Listami Gratulacyjnymi przez Członków Kolegium Rektorskiego WWSI – Dyrektorów Generalnych HP Polska, CISCO Polska, INTEL Polska, ORACLE Polska, IBM Polska, MICROSOFT Polska, NASK jest jedną z tradycji Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Listy Gratulacyjne są wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych najlepszych absolwentów Uczelni w czasie studiów oraz wysokiej jakości ich prac dyplomowych. Listy Gratulacyjne są potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji zawodowych wyróżnionych absolwentów i jako takie mają charakter listów referencyjnych ułatwiających absolwentom budowanie przyszłej ścieżki rozwoju ich karier zawodowych.

Microsoft
Inż. Jeżewski Przemysław
promotor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

CISCO
Inż. Byczek Rafał
promotor: mgr inż. Wacnik Józef


NASK, INTEL
Mgr inż. Czajkowski Piotr, mgr inż. Czekaj Bartłomiej
promotor: prof. dr hab. inż. Piotr ZaskórskiORACLE
Mgr inż. Kuska Andrzej
promotor: mgr inż. Andrzej PtasznikORACLE
Inż. Grabalski Krzysztof
promotor: mgr inż. Waldemar Ptasznik-KisielińskiCISCO
Mgr inż. Podsiadły Maciej
promotor: dr inż. Dariusz ChaładyniakHP
Inż. Krupa Andrzej
promotor: mgr inż. Waldemar Ptasznik-KisielińskiNASK
Inż. Czebreszuk Radosław
promotor: dr hab. prof. WWSI Michał GrabowskiWWSI
Inż. Szczepańska Kamila
promotor: mgr inż. Andrzej PtasznikArchiwum 2015
Archiwum 2014